AWD

In de afgelopen jaren ben ik een aantal malen naar de Amsterdamse waterleidingduinen, ook wel afgekort als AWD,  geweest.
Een groot gebied waar je heerlijk kunt wandelen en leuke foto’s kunt maken van allerlei verschillende dieren.Vos-1461
Als je op Wikipedia kijkt dan kun je hetvolgende vinden:
Het duingebied is een beschermd natuurmonument en bij de Europese Commissie aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Daarmee geniet het bescherming volgens de Europese regelgeving. Rust, ruimte en natuur zijn de voornaamste kernwaarden van dit gebied. Om dit te waarborgen is enkel wandelen toegestaan. Bovendien mag overal buiten de paden worden gewandeld. De Amsterdamse Waterleidingduinen is het grootste aaneengesloten wandelgebied van Nederland.

Het gebied heeft vier hoofdingangen. Bij drie daarvan is een horecagelegenheid.
Panneland in Vogelenzang: Vogelenzangseduinweg 2
De Oase in Vogelenzang: Eerste Leijweg 2; hier bevindt zich het bezoekerscentrum De Oranjekom
Zandvoortselaan in Zandvoort: Zandvoortselaan 130
De Zilk in De Zilk: Joppeweg 1

In het noorden ligt een uitgestrekt complex van infiltratiekanaleVos-1477n. Oostelijk van het infiltratiegebied zijn grote oppervlakten grond bebost. In het zuiden is het duinreliëf minder door vergravingen veranderd. Het centrale gebied bestaat uit een landschap van duinvaaggronden dat tijdens de duinverstuivingen tussen de 14e en de 16e eeuw is ontstaan.

Eigenaar van het gebied is de gemeente Amsterdam, hoewel het voor het grootste deel in de gemeenten Zandvoort en Noordwijk ligt. Ook ligt een gedeelte in de gemeente Bloemendaal nabij Vogelenzang.
Damhert-1784
De Amsterdamse Waterleidingduinen heeft de grootste damhertenpopulatie van Nederland. Er wordt geschat dat er ongeveer 2.000 damherten rondlopen (2011), dat is circa 0,6 per hectare. Sinds een aantal jaren wordt er niet meer gejaagd en zijn de aantallen flink toegenomen. Er is in toenemende mate kritiek op dit beleid. Damherten komen de laatste jaren veelvuldig op de wegen rond de Waterleidingduinen terecht, wat voor onveilige verkeerssituaties zorgt. In 2011 werden bijna 100 aanrijdingen met een damhert gemeld. Door het plaatsen van hoge rasters probeert de beheerder de damherten binnen het gebied te houden. Sinds dit in 2014 gedaan is, is het aantal aaDamhert-1242nrijdingen langs de AWD aan de Zandvoortselaan aanzienlijk gedaald. Door het omrasteren is er een gebied ontstaan van minder dan 5000 ha.
De damherten zijn in de zin van de wet “gehouden dieren”. Het laatste bericht is dat, gezien de grote populatie, er een flink aantal damherten afgeschoten zullen gaan worden.